Uchwała nr 9/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 9/2017
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 21 stycznia 2017 r.w sprawie wezwania do zaniechania prac zmierzających do wypowiedzenia Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 rokuMając na uwadze informacje o podjęciu przez organy władzy publicznej prac zmierzających do wypowiedzenia Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej sporządzonej w Stambule w dniu 11 maja 2011 r., Naczelna Rada Adwokacka jako organ reprezentujący Adwokaturę, która powołana jest między innymi do współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz
w kształtowaniu i stosowaniu prawa, wzywa do zaniechania prac zmierzających do wypowiedzenia Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. oraz wzywa do wdrożenia wszystkich przewidzianych w tej Konwencji instrumentów prawnych.


Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.