Uchwała nr 23/2017 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów

UCHWAŁA NR 23/2017
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 31 stycznia 2017 r.Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej na wniosek Prezesa NRA,
a z mocy upoważnienia wynikającego z § 3 ust. 3 Uchwały nr 4 Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 21 stycznia 2017 roku, postanawia przyznać samorządowe diety zadaniowe adwokatom, którym powierzono wykonanie funkcji samorządowych w ilości i wysokości miesięcznej wynikającej z załącznika nr 1 Uchwały nr 23/2017, a z mocą obowiązującą
od dnia 1 grudnia 2016 roku, na okres do dnia 31 grudnia 2017 roku, z wyjątkiem diet wykazanych w następujących pozycjach załącznika, które przyznaje się na okres:
­ pozycje 10, 11, 12, 13, 14 i 15 załącznika nr 1 od dnia 01 stycznia 2017 roku
do 31 grudnia 2017 roku;Skarbnik
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Henryk Stabla)
Adw. Henryk Stabla

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.