Uchwała nr 25/2017 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów

UCHWAŁA Nr 25/2017
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 3 lutego 2017 r.
Naczelna Rada Adwokacka z niepokojem przyjmuje przedstawione publicznie propozycje zmian ustawowej regulacji Krajowej Rady Sądownictwa. Proponowane rozwiązania, w tym w szczególności skrócenie konstytucyjnie określonej kadencji członków KRS oraz upolitycznienie wyboru przedstawicieli środowiska sędziowskiego prowadzić mogą do naruszenia konstytucyjnej zasady niezależności sądownictwa. Stanowią także zagrożenie dla zasady podziału władzy. Wyłanianie kandydatów do pełnienia funkcji sędziowskich powinno następować w ramach transparentnej, publicznie prowadzonej procedury, respektującej zasadę podziału władzy, w oparciu o merytoryczne kompetencje. Zwiększanie ponad uzasadnioną miarę kompetencji politycznego z natury rzeczy parlamentu w procesie kształtowania składu KRS godzi w podstawowe zasady demokratycznego państwa prawnego, tworząc niebezpieczeństwo podporządkowania sądownictwa władzy politycznej, a tym samym utraty zdolności do pełnienia przez sądownictwo konstytucyjnie określonych funkcji. W aktualnej sytuacji, w sposób szczególny, jak nigdy wcześniej od dokonania transformacji ustrojowej w 1989 r., zaufanie do organów publicznych uzależnione jest od zachowania politycznej neutralności i niezawisłości władzy sądowniczej.


Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.