Uchwała nr 29/2017 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów
UCHWAŁA NR 29/2017
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 14 lutego 2017 r.Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej na wniosek Prezesa NRA,
a z mocy upoważnienia wynikającego z § 3 ust. 3 Uchwały nr 4 Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 21 stycznia 2017 roku, postanawia przyznać samorządowe diety zadaniowe adwokatom, którym powierzono wykonanie funkcji samorządowych w ilości i wysokości miesięcznej wynikającej z załącznika nr 1 Uchwały nr 24/2017, a z mocą obowiązującą
od dnia 1 lutego 2017 roku, na okres do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.