Uchwała nr 18/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 18/2017
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 25 marca 2017 r. 

Wspólne cele i wartości integracji europejskiej, zadeklarowane w Traktatach Rzymskich, stanowią podstawę pokoju i solidarnego rozwoju państw i europejskiego społeczeństwa.
W dniu sześćdziesiątej rocznicy przyjęcia Traktatów Adwokatura Polska wyraża szacunek dla ich znaczenia dla rozwoju i współpracy rodziny państw europejskich.
Adwokatura podkreśla, że udział we wspólnocie europejskiego porządku prawnego wymaga respektowania przez władze publiczne standardów wynikających z tego porządku, zwłaszcza w sferze ochrony praw człowieka i podstawowych wolności.

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.