Uchwała nr 19/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 19/2017
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 25 marca 2017 r.


w sprawie wezwania do przestrzegania gwarancji procesowych oraz poszanowania uprawnień cudzoziemców poszukujących ochrony międzynarodowej
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
W związku z ujawnionymi przypadkami naruszania praw cudzoziemców poszukujących ochrony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym niedopuszczania adwokatów do realizacji czynności zawodowych, Naczelna Rada Adwokacka wzywa organy władzy publicznej do przestrzegania podstawowych gwarancji procesowych oraz do poszanowania uprawnień wynikających z prawa międzynarodowego w postępowaniach dotyczących cudzoziemców poszukujących ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Naczelna Rada Adwokacka przypomina o konstytucyjnie gwarantowanych uprawnieniach cudzoziemców, o których mowa w art. 56 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, tj. prawie azylu oraz prawie uzyskania statusu uchodźcy zgodnie z wiążącymi Rzeczpospolitą Polską umowami międzynarodowymi.


Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.