Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury
Warszawa, 6 marca 2010 r.
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązuje Naczelną Radę
Adwokacką do niezwłocznego powołania przy Naczelnej Radzie Adwokackiej
Komisji ds. opracowania projektu ustawy Prawo o adwokaturze.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.