Uchwała nr 20/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


Naczelna Rada Adwokacka, działając na podstawie art. 58 pkt. 5b i art. 95l ust. 3 ustawy Prawo o adwokaturze oraz § 7 ust. 6 Regulaminu działania organów adwokatury
i organów izb adwokackich postanawia:


I. Uchylić
1. Uchwałę nr 16/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 25 marca 2017 r.,
2. Uchwałę nr 17/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 25 marca 2017 r..
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.