Uchwała nr 15/2016 Krajowego Zjazdu Adwokatury

Wróć do listy dokumentów


Tajemnica adwokacka - KZA

Uchwała Nr 15
Krajowego Zjazdu Adwokatury
z dnia 26 listopada 2016 r.Fundamentem wykonywania zawodu adwokata jest tajemnica zawodowa, z której adwokata ? na gruncie ustawy stanowiącej o ustroju samorządu adwokackiego oraz podstawowych zasad wykonywania tego zawodu ? nie można zwolnić.
Krajowy Zjazd Adwokatury konsekwentnie wyraża zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich prób zwalniania adwokatów i aplikantów adwokackich z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.
Krajowy Zjazd Adwokatury apeluje do adwokatów i aplikantów adwokackich
o informowanie właściwych Okręgowych Rad Adwokackich o każdym zdarzeniu, które mogłoby spowodować zagrożenie ujawnienia tajemnicy adwokackiej.
Krajowy Zjazd Adwokatury zwraca się do Okręgowych Rad Adwokackich
o informowanie Naczelnej Rady Adwokackiej o każdej próbie zwolnienia adwokata lub aplikanta adwokackiego z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.
Jednocześnie Krajowy Zjazd Adwokatury zwraca się do Okręgowych Rad Adwokackich o podejmowanie bezpośrednich działań mających na celu wsparcie członków Adwokatury, w stosunku do których będą podejmowane czynności, które mogłyby stanowić zagrożenie dla tajemnicy zawodowej.
Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązuje Naczelną Radę Adwokacką do każdorazowego udzielania wszelkiego możliwego wsparcia Okręgowym Radom Adwokackim w czynnościach opisanych powyżej, jak również omawiania bieżącej działalności w tym zakresie podczas każdego plenarnego posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej.
Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązuje Naczelną Radę Adwokacką do gromadzenia informacji uzyskiwanych od Okręgowych Rad Adwokackich i corocznego przedstawiania członkom samorządu sprawozdania w zakresie odnotowanych zdarzeń, podjętych działań przez organy samorządu, jak również przedstawiania tych danych Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej w ramach corocznego sprawozdania z działalności Adwokatury.
Krajowy Zjazd Adwokatury przypomina, iż tajemnica adwokacka ma charakter gwarancyjny przede wszystkim nie dla adwokatów, ale dla ich klientów. Ochrona ta gwarantuje ich podstawowe prawa: do rzetelnego procesu oraz do prywatności, chronione nie tylko na gruncie Konstytucji RP, ale także na podstawie zobowiązań międzynarodowych.
Krajowy Zjazd Adwokatury podziela stanowisko Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, iż uchylanie tajemnicy adwokackiej godzi w zaufanie obywateli do państwa oraz prowadzi do utraty poczucia bezpieczeństwa, podważając wiarygodność oraz legitymację wymiaru sprawiedliwości.Przewodniczący
Krajowego Zjazdu Adwokatury
Janusz Długopolski
Adwokat Janusz Długopolski Sekretarz
Krajowego Zjazdu Adwokatury
Anna Barczyk
Adwokat Anna Barczyk

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.