Uchwała nr 19/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów
Uchwała Nr 19
Krajowego Zjazdu Adwokatury
z dnia 26 listopada 2016 r.

Dostęp do sądu, system pomocy prawnej gwarantowanej przez Państwo,
zwrot kosztów pomocy prawnej świadczonej z wyboru

1. Krajowy Zjazd Adwokatury, w celu ułatwienia poszukiwania ochrony prawnej przesądowej i sądowej w Rzeczypospolitej Polskiej, apeluje do władz Rzeczypospolitej Polskiej o rozpoczęcie prac nad gruntowną reformą przepisów o opłatach sądowych poprzez dostosowanie ich do poziomu zamożności społeczeństwa w sposób umożliwiający uprawnionym realizację swojego prawa do sądu.
2. Krajowy Zjazd Adwokatury postuluje gruntowną reformę systemu nieodpłatnej przedsądowej i sądowej pomocy prawnej udzielanej przez adwokatów wyznaczanych
z urzędu, w którym beneficjent mógłby otrzymać pomoc od momentu zaistnienia problemu prawnego do momentu jego rozstrzygnięcia. Krajowy Zjazd Adwokatury podkreśla, że wynagrodzenie adwokata jako pełnomocnika czy obrońcy z urzędu musi być adekwatne do nakładu pracy.
3. Krajowy Zjazd Adwokatury postuluje reformę przepisów o zwrocie stronom postępowania kosztów pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z wyboru w ten sposób, aby wysokość kosztów, których zwrot jest przyznany stronie wygrywającej od strony przegrywającej, wynikała z zawartej umowy pomiędzy klientem a stroną wygrywającą i uzależniona była od uzasadnionego nakładu pracy pełnomocnika.


Przewodniczący
Krajowego Zjazdu Adwokatury
Janusz Długopolski
Adwokat Janusz Długopolski Sekretarz
Krajowego Zjazdu Adwokatury
Anna Barczyk
Adwokat Anna Barczyk
KZA

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.