Uchwała nr 21/2016 Krajowego Zjazdu Adwokatury

Wróć do listy dokumentów


Uchwała Nr 21
Krajowego Zjazdu Adwokatury
z dnia 26 listopada 2016 r.
Wizerunek
1. Krajowy Zjazd Adwokatury dostrzega potrzebę wypracowania nowej, spójnej i wspólnej dla wszystkich Izb Adwokackich koncepcji kreowania w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej wizerunku i budowy marki Adwokatury i adwokatów, w tym poprzez edukację prawną oraz kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa, a także wypracowania metod zarządzania kryzysowego w przypadkach występowania zdarzeń naruszających wizerunek Adwokatury.
2. Opracowywana koncepcja powinna skupić się na podkreśleniu przewagi konkurencyjnej adwokatów na rynku usług prawnych, takich jak tajemnica adwokacka, wysoki poziom merytoryczny, obowiązkowe ubezpieczenia OC, związanie egzekwowaną przez samorząd etyką zawodową nakazującą maksymalną ochronę interesów klienta z jednoczesnym nakazem zaoszczędzenia klientowi kosztów.
3. Krajowy Zjazd Adwokatury dostrzega potrzebę zwiększenia zewnętrznego, profesjonalnego wsparcia Naczelnej Rady Adwokackiej w zakresie doradztwa wizerunkowo-marketingowego i kreowania koncepcji wizerunkowej Adwokatury.
4. Krajowy Zjazd Adwokatury zaleca, w miarę możliwości, tworzenie w Izbach Adwokackich komórek odpowiedzialnych za prowadzenie działań w sferze medialnej.
5. Niezbędne jest wypracowanie zasad materialnego wsparcia przez Naczelną Radę Adwokacką projektów przygotowanych przez Izby Adwokackie pozwalających na realizację powyższych celów na poziomie lokalnym.
Przewodniczący Krajowego Zjazdu Adwokatury Janusz Długopolski Adwokat Janusz Długopolski Sekretarz Krajowego Zjazdu Adwokatury Anna Barczyk Adwokat Anna Barczyk

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.