Uchwała nr 23/2016 Krajowego Zjazdu Adwokatury

Wróć do listy dokumentów


Uchwała Nr 23
Krajowego Zjazdu Adwokatury
z dnia 26 listopada 2016 r.
Narzędzia informatyczne
1. Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązuje Naczelną Radę Adwokacką do podjęcia działań mających na celu ułatwienie korzystania przez adwokatów z bezpiecznych narzędzi przechowywania i przesyłania informacji objętych tajemnicą adwokacką przez sieć Internet. 2. Podejmowane przez Naczelną Radę Adwokacką działania, powinny wykorzystywać możliwość rozwoju systemu w ramach projektu ?Find-A-Lawyer 2?, realizowanego przy współpracy z CCBE oraz Komisją Europejską. 3. Celowe jest, aby wraz z ww. usługami został uruchomiony serwis umożliwiający wygenerowanie i utrzymanie prostej strony www ? wizytówki adwokata, aby każdy mógł w łatwy sposób informować szersze grono odbiorców o swojej działalności. 4. Wraz z usługami, o których mowa powyżej, adwokat powinien mieć możliwość wygenerowania bazujących na znaku Adwokatura Polska: papieru firmowego, wizytówki czy też teczki ? w wersji elektronicznej oraz gotowej do druku.
Przewodniczący Krajowego Zjazdu Adwokatury Janusz Długopolski Adwokat Janusz Długopolski Sekretarz Krajowego Zjazdu Adwokatury Anna Barczyk Adwokat Anna Barczyk KZA

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.