Uchwała nr 26/2016 Krajowego Zjazdu Adwokatury

Wróć do listy dokumentów


Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązuje Naczelną Radę Adwokacką do dokonania kompleksowej analizy Kodeksu Etyki Adwokackiej, przedstawienia propozycji zmian uwzględniających wymagania współczesności oraz oczekiwania środowiska adwokackiego a także przedstawienia propozycji zmian zasad etyki adwokackiej, w tym w razie potrzeby opracowania projektu nowego Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksu Etyki Adwokackiej).
2. Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązuje Naczelną Radę Adwokacką do dokonania analizy wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących podstaw i trybu postępowania w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów oraz opracowania projektów stosownych zmian normatywnych, w tym w szczególności określenia reguł efektywnego przeprowadzania czynności procesowych oraz rozważenia zasadności wydłużenia terminu przedawnienia deliktów dyscyplinarnych.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.