Uchwała nr 39/2017 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA Nr 39/2017
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 23 maja 2017 r.Naczelna Rada Adwokacka uznaje za konieczne wprowadzenie zmian legislacyjnych gwarantujących realizację prawa osoby zatrzymanej do niezwłocznego kontaktu z adwokatem
w celu skorzystania z prawa do obrony.

Aktualnie obowiązujące rozwiązania prawne, stwarzające możliwość kontaktu osoby zatrzymanej z adwokatem wyłącznie na jej żądanie, nie gwarantują na właściwym poziomie realizacji prawa do obrony. Konstrukcja uzależniająca kontakt z obrońcą od żądania osoby zatrzymanej w wielu wypadkach - z uwagi na brak świadomości zatrzymanego co do przysługującego mu uprawnienia - skutkuje faktycznym ograniczeniem, a w pewnych wypadkach wyłączeniem możliwości skorzystania z konstytucyjnego prawa do obrony.

Naczelna Rada Adwokacka w pełni popiera wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich zmierzający do wprowadzenia zmian służących do urzeczywistnienia realizacji prawa do obrony, w szczególności zaś nałożenia na organy władzy publicznej jednoznacznego obowiązku poinformowania zatrzymanego o prawie niezwłocznego kontaktu z adwokatem oraz zapewniającego techniczne możliwości skorzystania z tego uprawnienia.


Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.