Uchwała nr 21/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 21/2017
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 30 czerwca 2017 r.


Naczelna Rada Adwokacka z zaniepokojeniem przyjmuje informacje o utrudnianiu osobom zatrzymanym i grupowo przetrzymywanym przez Policję w dniu 10 czerwca 2017 roku w Warszawie możliwości skorzystania z kontaktu z obrońcą, a tym samym realizacji przysługującego każdemu obywatelowi konstytucyjnego prawa do obrony.
Naczelna Rada Adwokacka przypomina, iż podstawowym elementem konstytucyjnego prawa do obrony jest zapewnienie kontaktu z adwokatem, w każdej sytuacji, w której obywatel zamierza skorzystać z prawa do obrony. Uprawnienie to ma szczególne znaczenie w razie zatrzymania przez funkcjonariuszy Policji. Utrudnianie, a zwłaszcza niedopuszczanie przez funkcjonariuszy Policji adwokatów do osób zatrzymanych, narusza podstawowe standardy demokratycznego państwa prawa.

W kontekście przedstawianych przez media w ostatnim okresie informacji o naruszeniach prawa przez funkcjonariuszy Policji w związku z wykonywaniem czynności służbowych, Naczelna Rada Adwokacka przypomina o konstytucyjnej zasadzie legalizmu, zgodnie z którą funkcjonariusze publiczni upoważnieni są do działania na podstawie i w granicach prawa. Wszelkie naruszenia reguł proceduralnych o charakterze gwarancyjnym traktować należy jako złamanie powyższej zasady.

Naczelna Rada Adwokacka po raz kolejny wskazuje na potrzebę opracowania i wprowadzenia do systemu prawa rozwiązań gwarantujących na właściwym poziomie realizację prawa osoby zatrzymanej do kontaktu z adwokatem, a w szczególności z adwokatem z urzędu. Niezbędna jest pełna implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z dnia 22 października 2013 roku w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym (...)".


Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.