Uchwała nr 26/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 26/2017
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 16 września 2017 r.

o kosztach postępowania zakończonego upomnieniem dziekańskim


Na podstawie art. 58 pkt. 3 w zw. z art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. ? Prawo o adwokaturze, Naczelna Rada Adwokacka uchwala:
1. Wysokość kosztów postępowania obciążających adwokata, któremu udzielono upomnienia dziekańskiego nie może być wyższa niż 500 zł.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Publikacja uchwały następuje poprzez umieszczenie jej na stronie www.nra.pl
w zakładce Przepisy adwokackie.


Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.