Uchwała nr 50/2017 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 50/2017
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 26 września 2017 r.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyznało odznakę "Adwokatura Zasłużonym"

na wniosek:
Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie
adw. dr Małgorzacie Dąbrowskiej-Kardas;
adw. prof. dr hab. Elżbiecie TrapAle;
adw. Krzysztofowi Bachmińskiemu;
adw. Januszowi Bystrzonowskiemu;
adw. Wojciechowi Czerwieniowi;
adw. Pawłowi Eilmesowi;
adw. Andrzejowi Karczewskiemu;
adw. Antoniemu Krzysztofowi Zduńczykowi.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.