Uchwała nr 28/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


NACZELNA RADA ADWOKACKA
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
tel. +48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08
e-mail: nra@nra.pl   www.adwokatura.pl

 

UCHWAŁA NR 28/2017
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 18 listopada 2017 r.     

 

Na podstawie art. 58 pkt 12 lit. d. ustawy z dnia 26 maja 1982 r. ? Prawo  o adwokaturze oraz art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., Naczelna Rada Adwokacka postanawia powierzyć wykonanie sprawozdania finansowego Naczelnej Rady Adwokackiej za 2017 rok firmie Perfectum Audit Sp. z o.o.,  Al. Komisji Edukacji Narodowej 98, 02-777 Warszawa. 

Skarbnik
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Henryk Stabla)
Adw. Henryk Stabla  

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.