Regulamin Nagrody „Kobieta Adwokatury”

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 55/2017
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 21 listopada 2017 r.


w sprawie Regulaminu Nagrody „Kobieta Adwokatury”


§ 1

Uchwala się „Regulamin Nagrody Kobieta Adwokatury”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.