Uchwała nr 31/2018 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

UCHWAŁA NR 31/2018

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 25 lutego 2018 r.

 

 

 

 

Aplikacja adwokacka jest nauką wykonywania zawodu adwokata w jego praktycznym aspekcie i nie może sprowadzać się jedynie do szkolenia o charakterze prawno-teoretycznym.

Podstawową wartością aplikacji w zakresie kształcenia umiejętności praktycznych i nauki rzemiosła zawodowego jest patronat, budujący szczególną relację patron-aplikant.

Model aplikacji adwokackiej, oparty o relację patron-aplikant, winien ze wszech miar zapewniać aplikantowi stabilne podstawy ekonomiczne i bezpieczeństwo socjalne w zakresie świadczonej przez aplikantów pracy na rzecz patronów.

Naczelna Rada Adwokacka apeluje do Dziekanów Okręgowych Rad Adwokackich, aby
przy wyznaczaniu patronów wprowadzać rozwiązania zapewniające aplikantom wynagrodzenie. 

Naczelna Rada Adwokacka przypomina adwokatom współpracującym z aplikantami adwokackimi lub zatrudniającym ich, że za podejmowanie przezeń na rzecz adwokatów czynności należne jest wynagrodzenie.

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.