Uchwała nr 36/2018 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 36/2018

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 7 kwietnia 2018 r.

 

 

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 58 pkt 1 ustawy Prawo o adwokaturze uchwala się następujące zmiany „Regulaminu postępowania mediacyjnego Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie”, stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r.:

 

 

  1. § 4 ust. 2 pkt a) – uzyskuje następujące brzmienie:

„jest adwokatem wpisanym na listę adwokatów lub aplikantem adwokackim, wpisanym na listę aplikantów adwokackich”

 

  1. § 4 ust. 3 pkt c) – uzyskuje następujące brzmienie:

„odpowiednio numer wpisu na listę adwokatów lub numer wpisu na listę aplikantów adwokackich”

 

  1. § 4 ust. 5 pkt b) – uzyskuje następujące brzmienie:

„w przypadku zawieszenia lub skreślenia z listy adwokatów albo skreślenia z listy aplikantów adwokackich, z wyjątkiem przypadku skreślenia z listy aplikantów adwokackich z przyczyny wskazanej w art. 79 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.”

 

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.