Uchwała nr 44/2018 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 44/2018

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 9 czerwca 2018 r.

 

 

 

 

w sprawie tajemnicy adwokackiej

 

 

 

 

            Naczelna Rada Adwokacka, realizując ustawowy obowiązek udziału w kształtowaniu
i stosowaniu prawa, podkreśla, że strzeżenie tajemnicy adwokackiej jest bezwzględnym
i nieograniczonym w czasie obowiązkiem etycznym i prawnym każdego adwokata.

            Tajemnica adwokacka jest ustanowiona w interesie Klienta, który powierzając ją adwokatowi musi mieć pewność, że wszystkie przekazane przez niego informacje zostaną użyte tylko i wyłącznie w jego interesie. Jest ona gwarancją prawa Klienta do rzetelnego procesu, prawa do obrony oraz prawa do prywatności, które chronione są na gruncie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i norm prawa międzynarodowego. Prawa te nie mogą istnieć, jeśli zaufanie Klienta do adwokata jest naruszane możliwością zwolnienia z tajemnicy adwokackiej.

            Naczelna Rada Adwokacka zwraca się do organów Państwa o zapewnienie organom samorządu adwokackiego możliwości wzięcia udziału w przesłuchaniu adwokata w każdym postępowaniu.

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.