Uchwała Nr 17 Krajowego Zjazdu Adwokatury

Wróć do listy dokumentów
Uchwała Nr 17
Krajowego Zjazdu Adwokatury
z dnia 20 listopada 2010 r.

Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązuje Naczelną Radę Adwokacką do podjęcia działań zmierzających do:

- zrównania kryteriów podejmowania działalności w różnych zawodach prawniczych i zapewnienia swobody przechodzenia między zawodami;
- zmiany przepisów postępowania cywilnego w kierunku realizacji zasady prawdy materialnej, a nie formalnej;
- zmiany przepisów procesowych dotyczących usprawiedliwienia przez adwokatów nieobecności z powodu choroby;
- uchylenia przepisów dotyczących karania adwokatów porządkowymi karami pieniężnymi;
- jednoznacznego unormowania zasad rozliczeń honorariów w przypadku rozwiązania pełnomocnictwa;
- dokonania analizy problematyki obniżenia standardów kształcenia prawniczego na studiach wyższych i podyplomowych.

Przewodniczący Sekretarz
Krajowego Zjazdu Adwokatury Krajowego Zjazdu Adwokatury

(Michał Went) (Rafał Dębowski)

adw. Michał Went adw. Rafał Dębowski

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.