Uchwała nr 46/2018 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 46/2018

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

 

 

 

Naczelna Rada Adwokacka uznaje, że udział adwokatów w aktualnej procedurze wyłaniania kandydatów na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego stoi w sprzeczności z wartościami, jakimi kieruje się Adwokatura.

Naczelna Rada Adwokacka z dezaprobatą odnosi się do tych zachowań adwokatów, które legitymizują sprzeczne z Konstytucją RP działania wobec wymiaru sprawiedliwości.

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.