Uchwała nr 51/2018 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 51/2018

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 24 listopada 2018 r.

 

 

 

Na podstawie art. 58 pkt 12 lit. d. ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo
o adwokaturze
oraz art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., Naczelna Rada Adwokacka postanawia powierzyć wykonanie sprawozdania finansowego Naczelnej Rady Adwokackiej za 2018 rok firmie Perfectum Audit Sp. z o.o.,
Al. Komisji Edukacji Narodowej 98, 02-777 Warszawa.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.