Uchwała nr 60/2019 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

UCHWAŁA NR 60/2019

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 15 marca 2019 r.

 

 

§ 1

Na podstawie art. 58 pkt. 10 ustawy z dnia 20 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1184) Naczelna Rada Adwokacka uchwala zasady przygotowania
i realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych przez Naczelną Radę Adwokacką w treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Skarbnik

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Henryk Stabla)

Adw. Henryk Stabla

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.