Uchwała nr 61/2019 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

Uchwała nr 61/2019

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 15 czerwca 2019 r.

 

 

Na podstawie art. 58 ust. 9) prawa o adwokaturze, realizując swoją ustawową kompetencję
w zakresie stosowania i tworzenia prawa, Naczelna Rada Adwokacka negatywnie ocenia przyjęty przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3137, 3457).

Naczelna Rada Adwokacka przypomina, że przepisy kodeksu postępowania cywilnego stanowią realizację prawa obywatela do sądu. Projekt oparty jest na zwiększeniu formalizmu, rygoryzmu, opłat sądowych i władzy sędziowskiej, a w konsekwencji ogranicza prawo obywatela do sądu. W procesie cywilnym nie chodzi o polepszenie statystyk rozpoznawania spraw, a usprawnienie procesu nie może polegać na ułatwieniu pracy sędziego kosztem praw obywatelskich.

W ocenie Naczelnej Rady Adwokackiej przyjęte w nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego rozwiązania procesowe zagrażają podstawowym prawom obywatelskim. Naczelna Rada Adwokacka podtrzymuje uwagi zgłaszane w toku prac legislacyjnych.

Dlatego Naczelna Rada Adwokacka postuluje przeprowadzenie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej procedury wysłuchania publicznego, w ramach której Adwokatura Polska mogłaby szczegółowo przedstawić i uzasadnić zastrzeżenia do uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zmiany kodeksu postępowania cywilnego. Wymaga tego interes publiczny i dobrze pojęty interes wymiaru sprawiedliwości.

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

 

 

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.