Uchwała nr 62/2019 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

Uchwała nr 62/2019

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 15 czerwca 2019 r.

 

 

         Na podstawie art. 58 ust. 9) prawa o adwokaturze, realizując swoją ustawową kompetencję w zakresie stosowania i tworzenia prawa, Naczelna Rada Adwokacka przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości wniosek o dokonanie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu
(Dz.U. nr 1714) na zasadach i w sposób określony w projekcie stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

Naczelna Rada Adwokacka upoważnia Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej do podjęcia działań mających na celu doprowadzenie do wykonania niniejszej uchwały.

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

 

 

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.