Uchwała nr 64/2019 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 64/2019
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 21 września 2019 r.

 

 

w sprawie ustalenia liczby
członków organów izb adwokackich oraz liczby ich zastępców

 

            Na podstawie art. 58 pkt 5 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze Naczelna Rada Adwokacka uchwala, co następuje:

 

  1. Ustala się liczbę adwokatów wybieranych do okręgowych rad adwokackich w izbach zrzeszających:

a/ do 300 adwokatów na 8 członków rady i 2 zastępców,

b/ od 301 do 600 adwokatów na 10 członków rady i 2 zastępców,

c/ od 601 do 1000 adwokatów na 12 członków rady i 3 zastępców,

d/ od 1001 adwokatów na 15 członków rady i 4 zastępców.

 

  1. Ustala się liczbę adwokatów wybieranych do komisji rewizyjnych w izbach zrzeszających:

a/ do 800 adwokatów na 4 członków komisji i 2 zastępców,
b/ od 801 do 2000 adwokatów na 5 członków komisji i 2 zastępców,

c/ powyżej 2000 adwokatów na 6 członków komisji i 3 zastępców.

 

  1. Dla ustalenia liczby członków organów izb adwokackich przyjmuje się liczbę adwokatów wpisanych na listę w dniu 1 stycznia roku, w którym dokonuje się wyboru do tych organów.

 

  1. Do organów izb adwokackich, których kadencja trwa w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, stosuje się uchwałę nr 43/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia
    19 września 2015 r. w sprawie ustalania liczby członków organów izb adwokackich oraz ich zastępców do czasu zakończenia kadencji.

 

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.