Uchwała nr 65/2019 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 65/2019

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 21 września 2019 r.

 

 

w sprawie Statutu Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

 

 

 

            Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 1 i art. 58 pkt. 1 ustawy Prawo o adwokaturze, Naczelna Rada Adwokacka postanawia, co następuje:

  1. Uchwala się „Statut Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej” stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  3. Traci moc Załącznik nr 1 do Uchwały nr 59/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 roku w sprawie utworzenia Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz nadania Statutu i uchwalenia Regulaminu postępowania mediacyjnego.

 

Sekretarz

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Rafał Dębowski)

Adw. Rafał Dębowski

 

 

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.