Uchwała nr 66/2019 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 66/2019

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 21 września 2019 r.

 

w sprawie zmiany § 9 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu
(tekst jednolity – obwieszczenie
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 27 lutego 2018 r.)

 

 

 

Naczelna Rada Adwokacka postanawia, że § 9 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej
i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) otrzymuje następujące brzmienie:

 

1. Z zawodem adwokata nie wolno łączyć zajęć, których wykonywanie uwłaczałoby godności zawodu adwokata lub ograniczało jego niezależność oraz podważało zaufanie
do Adwokatury.

2. Łączenie zajęć nie może prowadzić do:

  1. a.     obniżenia jakości świadczonej przez adwokata pomocy prawnej;
  2. b.     utraty zaufania będącego podstawą stosunku wiążącego adwokata z jego klientem.

3. Prowadząc działalność zarobkową niezwiązaną z kształtowaniem świadomości prawnej lub ze świadczeniem pomocy prawnej, adwokat nie może używać tytułu zawodowego”.

 

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.