Uchwała nr 67/2019 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 67/2019

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 21 września 2019 r.

 

 

 

            Naczelna Rada Adwokacka postanowiła zobowiązać Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej do opracowania i przedstawienia na kolejne posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej projektów uchwał i wniosku do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości
z dnia 3 października 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie.

 

Sekretarz

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Rafał Dębowski)

Adw. Rafał Dębowski

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.