Uchwała nr 54/2017 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 


Uchwała nr 54/2017

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

 z dnia 21 listopada 2017 r.

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej postanawia wprowadzić zmiany w załączniku do Uchwały Nr 137/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 27 września 2016 roku dotyczącej Polityki Rachunkowości Naczelnej Rady Adwokackiej, w następujący sposób:

I. Karta B-8 Polecenie przelewu, pkt.3, otrzymuje brzmienie:

3.Zatwierdzający:

1. Dwie osoby z karty wzorów podpisów w wersji papierowej.

2. Skarbnik NRA lub inna osoba upoważniona do tego przez Prezydium NRA w wersji elektronicznej. 

II. Karta B-8 Polecenie przelewu, pkt.4, otrzymuje brzmienie:

4. Sposób wystawiania i opracowania :

4.1. Polecenie przelewu sporządza się w systemie elektronicznym banku NRA, wypełnia  się dane dotyczące rachunków; obciążanego i uznawanego tj. rachunku własnego i kontrahenta oraz podaje się cechy identyfikujące dokumenty lub operacje, którego przelew dotyczy.

4.2. Rozchód gotówki z rachunku bankowego księgowany jest na podstawie wyciągu bankowego.

III. Karta C-2 Rachunek do umowy zlecenie/umowy o dzieło, pkt.3, otrzymuje brzmienie:

3. Zatwierdzający:  osoba zlecająca wykonanie czynności zawartych w umowie.

IV. Karta  C-2 Rachunek do umowy zlecenie/umowy o dzieło, pkt.4.4, otrzymuje brzmienie:

4.4. Po pozytywnym zaopiniowaniu jego wartości rachunek jest zatwierdzany do wypłaty.

V. Karta  C-2 Rachunek do umowy zlecenie/umowy o dzieło

Pkt.4.5 skreśla się.  

VI. Karta  E-1 Zamówienie Wydawnictwa „Palestra”/ Dział Administracji  NRA, zostaje skreślona.

Skarbnik

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Henryk Stabla)

Adw. Henryk Stabla

 

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.