Uchwała nr 55/2017 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 55/2017
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 21 listopada 2017 r.
w sprawie Regulaminu Nagrody „Kobieta Adwokatury”
§ 1
Uchwala się „Regulamin Nagrody Kobieta Adwokatury”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zastępca Sekretarza
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Anisa Gnacikowska)
Adw. Anisa Gnacikowska

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.