Uchwała nr 56/2018 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 56/2018

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 9 stycznia 2018 r.

 

 

 

            Na podstawie pkt. 3 Uchwały Nr 16/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z 14 czerwca 2014 r. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej:

 

  1. Zmienia uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Nr 53/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. w ten sposób, że punkt 2 tej uchwały otrzymuje brzmienie:

 

Pkt. 2. Pismo „Palestra” kolportowane jest w wersji papierowej lub elektronicznej. Zamówienia odbiorców wersji papierowej dokonywane są za pośrednictwem Okręgowych Rad Adwokackich.

 

  1. Ustala, że od stycznia 2018 roku „Palestra” w wersji papierowej dostarczana będzie
    wyłącznie do odbiorców wskazanych w listach zaktualizowanych przez Okręgowe Rady Adwokackie. Listy te winny być zaktualizowane dla pierwszego półrocza 2018, nie później
    niż do dnia 20 stycznia 2018 roku.

 

Skarbnik

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Henryk Stabla)

Adw. Henryk Stabla

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.