Uchwała nr 62/2018 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 62/2018

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 27 lutego 2018 r.

 

 

 

Doniesienia prasowe, opublikowane w Gazecie Wyborczej w dniu 23 lutego 2018 r., przedstawiające zasady wykonywania tymczasowego aresztowania wobec niespełna osiemdziesięcioletniej Aliny D., aresztowanej w związku z tzw. „aferą reprywatyzacyjną”, budzą najwyższe zaniepokojenie. W demokratycznym państwie prawa nie wolno wobec nikogo stosować metod, które mogą zostać uznane za okrutne. Warunki przebywania w tymczasowym areszcie nie mogą uwłaczać godności osoby tymczasowo aresztowanej i nie mogą prowadzić do szczególnego udręczenia osoby pozbawionej wolności.

Prezydium NRA uważa za zasadne przeprowadzenie kompleksowej kontroli zasad wykonywania tymczasowego aresztowania, a także celowości i adekwatności jego stosowania. W przypadku potwierdzenia prawdziwości powyższych doniesień prasowych, Prezydium NRA wyraża stanowczy sprzeciw wobec takiego postępowania.

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.