Uchwała nr 63/2018 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

UCHWAŁA NR 63/2018

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 27 lutego 2018 r.

 

 

 

Trwająca od momentu uchwalenia przez Parlament debata dotycząca przepisu przewidującego odpowiedzialność karną za publiczne propagowanie kłamstwa historycznego obciążającego Naród Polski odpowiedzialnością za zbrodnie holokaustu, przyniosła wiele szkody zarówno w aspekcie wewnętrznym, jak i międzynarodowym. Niezależnie od intencji twórców uchwalonego rozwiązania, z uwagi na daleką od poprawności konstrukcję przepisu statuującego przestępstwo,  błędne z prawnego punktu widzenia rozwiązanie legislacyjne generuje i będzie generować niepowetowane szkody.

W tym przypadku po raz kolejny ujawniają się mankamenty procesu stanowienia prawa, opartego na autonomicznych koncepcjach większości parlamentarnej, pozbawionego niezbędnej konsultacji w środowiskach prawniczych. Adwokatura wielokrotnie zwracała uwagę na konieczność zmiany podejścia do procesu stanowienia prawa. Jako środowisko historycznie zrzeszające adwokatów o różnych światopoglądach i różnych wyznań, obejmujące zwłaszcza w okresie międzywojennym znaczącą liczbę polskich adwokatów wyznania mojżeszowego, pełniących w strukturach polskiej Palestry najbardziej zaszczytne funkcje, adwokatura przypomina o konieczności wzięcia pod uwagę zastrzeżeń i wątpliwości formułowanych wobec uchwalonych przepisów. Z perspektywy prawniczej błędne i wadliwe konstrukcyjnie rozwiązanie prawne powinno bowiem zostać skorygowane także w sytuacji, gdy sygnalizowane zagrożenia wynikające z możliwości szerokiej  interpretacji wprowadzonego przepisu zdecydowanie odbiegają od intencji jego twórców i nie były brane pod uwagę w procesie stanowienia prawa. W takim wypadku ponowna analiza oraz modyfikacja rozwiązań prawnych stanowi przejaw prawniczej dojrzałości. W żadnym razie nie może natomiast zostać uznana za przejaw słabości lub ulegania krytyce.

Mając na uwadze powyższe zwracamy się do wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za proces stanowienia prawa w Rzeczypospolitej o wnikliwą analizę krytykowanej powszechnie konstrukcji oraz wprowadzenie we właściwym trybie zmian, pozwalających na realizację celów ustawodawcy bez tworzenia ryzyka negatywnych konsekwencji wewnętrznych i międzynarodowych wynikających z legislacyjnych błędów. 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.