Uchwała nr 64/2018 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

UCHWAŁA NR 64/2018

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 27 lutego 2018 r.

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyznało odznakę „Adwokatura Zasłużonym

 

na wniosek:

         Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku – Białej

Panu adw. Danielowi Dudysowi;

Panu adw. Adamowi Wnęczakowi;

Pani adw. Annie Zielińskiej.

na wniosek:

         Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie

Pani adw. Marii Eider;

Pani adw. Tomirze Gęgotek;

Panu adw. Krzysztofowi Gularowskiemu;

Panu adw. Wojciechowi Antoniemu Lewandowskiemu;

Panu adw. Januszowi Psiuchowi;

Panu adw. Piotrowi Danielowi Tomace-Wacławskiemu.

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.