Uchwała nr 67/2018 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 67/2018

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 5 marca 2018 r.

 

 

 

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przypomina, że ostatnia nowelizacja ustawy
o Krajowej Radzie Sądownictwa przerywa określoną w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej kadencję sędziów - członków tego organu. Trwający obecnie proces wyboru 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa nie spełnia jednak wymogów przewidzianych zarówno przepisem art. 187 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jak i nowym przepisem art. 9a ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Zgodnie ze wskazanymi powyżej normami wybór 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa ma zostać dokonany spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i wojskowych. Tymczasem wśród zgłoszonych i rozpatrywanych kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa nie ma ani jednego kandydata spośród sędziów Sądu Najwyższego.

Brak wymaganej Konstytucją i przepisami ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa reprezentacji kandydatów podlegających wyborowi sprawia, iż niezależnie od wątpliwości dotyczących zgodności ustawy o KRS z Konstytucją RP, Krajowa Rada Sądownictwa zostanie obsadzona
w sposób wadliwy z punktu widzenia zapisów ustawowych, co może mieć istotne znaczenie
dla oceny ważności i skuteczności podejmowanych przez ten organ decyzji.

 

 

 

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.