Uchwała nr 70/2018 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

UCHWAŁA NR 70/2018

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 27 marca 2018 r.

 

 

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyznało odznakę „Adwokatura Zasłużonym

 

na wniosek:

         Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

Panu adw. Radosławowi Baszukowi;
Panu adw. Aleksandrowi Leonowi Krysztofowiczowi;
Pani adw. Annie Czepkowskiej – Rutkowskiej;
Pani adw. Katarzynie Marcie Gajowniczek – Pruszyńskiej;
Panu adw. Andrzejowi Leonardowi Hebdzie;
Panu adw. Grzegorzowi Marianowi Namiotkiewiczowi;
Panu adw. Andrzejowi Siedleckiemu;
Pani adw. Joannie Marii Sterniak – Kujawie;
Panu adw. Bartoszowi Markowi Krużewskiemu;
Panu adw. Markowi Szelenbergerowi;
Pani adw. Oldze Larysie Sztejnert – Roszak;
Pani adw. Małgorzacie Tyszce – Hebdzie;
Panu adw. Adamowi Bronisławowi Ufnalowi;
Panu adw. Wiesławowi Zbigniewowi Wasilewskiemu;

oraz pośmiertnie

adw. Janowi Woźniakowi.

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.