Uchwała nr 73/2018 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 73/2018

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

 

 

w sprawie Regulaminu Turnieju Moot Court przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka dla Aplikantów Adwokackich

 

 

§ 1

 

Uchwala się „Regulamin Turnieju Moot Court przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka dla Aplikantów Adwokackich”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Sekretarz

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Rafał Dębowski)

Adw. Rafał Dębowski

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.