Uchwała nr 103/2013 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 103/2013
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 15 marca 2013 roku1. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej powołuje Komisję Zjazdową
Krajowego Zjazdu Adwokatury, który odbędzie się w dniach 22-24 listopada 2013 roku w Katowicach, w składzie:

Adw. prof. UWr dr hab. Jacek Giezek - Przewodniczący,
Adw. prof. UJ dr hab. Piotr Kardas,
Adw. Roman Kusz.

2. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej upoważnia przewodniczącego Komisji Zjazdowej do doboru współpracowników Komisji.


Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Andrzej Zwara) Adw. Andrzej Zwara

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.