Uchwała nr 82/2018 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

UCHWAŁA NR 82/2018

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 3 lipca 2018 r.

 

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyznało odznakę „Adwokatura Zasłużonym

 

na wniosek:

         Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie

Pani adw. Marcie Adamek- DonhÖffner

Pani adw. Hannie Łyczywek – Falkowskiej

Panu adw. Piotrowi Dobrołowiczowi

Panu adw. Waldemarowi Juszczakowi

Panu adw. Jackowi Motyce

 

na wniosek:

         Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze

Pani adw. Anecie Sołtysiak-Radzik

Panu adw. Jackowi Dużyńskiemu

Panu adw. Andrzejowi Kosikowi

Panu adw. Janowi Śliżewskiemu

  Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.