Uchwała nr 84/2018 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

UCHWAŁA NR 84/2018

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 19 lipca 2018 r.

 

 

 

Policja polska, jako uzbrojona i umundurowana formacja służąca społeczeństwu
i przeznaczona do ochrony ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego, stanowi jeden z filarów funkcjonowania demokratycznego państwa prawa.

 

Prawidłowa realizacja zadań przypadających Policji wymaga nie tylko udostępnienia właściwego zaplecza organizacyjno-technicznego, ale przede wszystkim zapewnienia, by zadania obciążające tę formację wykonywali doświadczeni i odpowiednio przygotowani funkcjonariusze. To gwarancja poszanowania praw obywateli i sprawności działania tej formacji.

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej popiera protest policjantów zorganizowany przez NSZZ Policjantów, uznając, iż godne wynagradzanie funkcjonariuszy Policji jest nie tylko prawem każdego policjanta, ale przede wszystkim instrumentem przeciwdziałającym odpływowi z Policji najlepszych kadr.

 

Prezydium NRA widzi konieczność niezwłocznej weryfikacji poziomu świadczeń publicznych, realizowanych na rzecz wszystkich środowisk wykonujących zadania zlecane przez organy państwa w obszarze szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, uznając prawo do godnego wynagradzania za pracę za podstawowe prawo każdego obywatela, zasługujące na szczególną ochronę.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.