Uchwała nr 89/2018 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

UCHWAŁA Nr 89/2018

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

 z dnia 2 października 2018 r.

 

 

w sprawie tajemnicy zawodowej

 

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej negatywnie ocenia zamierzenia legislacyjne dotyczące zmiany zasad ochrony tajemnicy zawodowej (m.in. adwokackiej, dziennikarskiej, lekarskiej, radcy prawnego) zawarte w projekcie zmian kodeksu postępowania karnego, które upoważniać będą prokuratora do uchylenia tej tajemnicy.

W demokratycznych systemach prawnych uchylanie tajemnicy zawodowej jest wyłączną kompetencją niezawisłego sądu, a nie prokuratora. Tego typu zmiany godzą w podstawowe prawa obywateli, w tym konstytucyjnie gwarantowane prawo do prywatności i prawo do sądu. Tajemnica zawodowa chroni bowiem jednostkę korzystającą z pomocy osoby wykonującej zawód zaufania publicznego. Nie jest żadnym przywilejem grup zawodowych.

Prace legislacyjne w tym zakresie należy uznać za działania zmierzające do eliminacji gwarancji procesowych, co musi spotykać się ze zdecydowanym sprzeciwem.

Prezydium NRA apeluje w związku z powyższym o zaniechanie prac legislacyjnych
w tym zakresie, gdyż godzą one w dobrze pojęty interes publiczny i prawa jednostki.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.