Uchwała nr 102/2013 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 102/2013
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 26 lutego 2013 r.1. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, w odpowiedzi na pismo Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 stycznia 2013 r., wzywającego do ustosunkowania się, na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym, do zarzutów sformułowanych we wniosku Prokuratora Generalnego z dnia
13 listopada 2012 r. (sygn. K 48/12) w zakresie dotyczącym adwokatów wyraża zgodę na przedłożenie, w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej, stanowiska stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

2. W związku z postępowaniem przed Trybunałem Konstytucyjnym w przedmiocie wniosku Generalnego z dnia 13 listopada 2012 r. (sygn. K 48/12), Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej upoważnia Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Andrzeja Zwarę do podpisania w jej imieniu załączonego stanowiska Naczelnej Rady Adwokackiej oraz do samodzielnego reprezentowania Naczelnej Rady Adwokackiej w tym postępowaniu.

3. W razie uznania przez Trybunał Konstytucyjny potrzeby bezpośredniej reprezentacji Naczelnej Rady Adwokackiej i zaproszenia jej przedstawiciela do wzięcia udziału w rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyznacza w charakterze pełnomocników Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Mikołaja Pietrzaka i adw. Jacka SkrzydłoAdw. Andrzej Zwara /Andrzej Zwara/
Prezes NRA .............................................


Adw. Zenon Marciniak /Zenon Marciniak/
Wiceprezes NRA ............................................


Adw. Jacek Trela /Jacek Trela/
Wiceprezes NRA ............................................


Adw. Krzysztof Boszko /Krzysztof Boszko/
Sekretarz NRA ............................................


Adw. Krzysztof Komorowski /Krzysztof Komorowski/
Zastępca Sekretarza NRA ............................................


Adw. Mirosława Pietkiewicz /Mirosława Pietkiewicz/
Skarbnik NRA ............................................


Adw. Ewa Krasowska /Ewa Krasowska/
Rzecznik Dyscyplinarny NRA ............................................


Adw. Małgorzata Gruszecka /Małgorzata Gruszecka/
Członek Prezydium NRA ............................................


Adw. dr Monika Strus-Wołos /Monika Strus-Wołos/
Członek Prezydium NRA ............................................

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.