Uchwała nr 94/2018 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

UCHWAŁA NR 94/2018

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 16 października 2018 r.

 

 

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyznało odznakę „Adwokatura Zasłużonym

 

na wniosek:

         Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu

Pani adw. Danucie Barbarze Pomorskiej;

Panu adw. Jackowi Wojciechowi Adamczykowi;

Panu adw. Jarosławowi Franciszkowi Krawczykowi;

Panu adw. Jarosławowi Wołosowi.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

 

 

 

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.