Uchwała nr 95/2018 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 95/2018

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 6 listopada 2018 r.

 

 

 

 

 

 

            Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyjmuje Założenia programowe aplikacji adwokackiej oraz ramowy program szkolenia, dotyczące aplikantów adwokackich rozpoczynających szkolenie w ramach I roku aplikacji po dniu 1 stycznia 2019 roku oraz w latach następnych.

 

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik:

  1. Założenia programowe aplikacji adwokackiej oraz ramowy program szkolenia.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.