Uchwała nr 98/2018 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 98/2018

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 18 grudnia 2018 r.

 

 

 

w sprawie Regulaminu Nagrody „Kobieta Adwokatury”

 

 

 

§ 1

 

Uchwala się „Regulamin Nagrody Kobieta Adwokatury”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 3

 

Traci moc uchwała nr 55/2017 Prezydium NRA z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie Regulaminu Nagrody „Kobieta Adwokatury”.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.