Uchwała nr 101/2019 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 101/2019

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 18 stycznia 2019 r.

 

 

 

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej składa wyrazy najwyższego uznania i szacunku dla Pani Mecenas Hilarie Bass - adwokat, byłej Wiceprezes Kancelarii Traurig&Greenberg oraz byłej Prezes American Bar Association, która przez wiele lat podejmowała z wielkim zaangażowaniem oraz niesłabnącą wolą działania na rzecz współpracy między adwokatami i Adwokaturą amerykańską oraz adwokatami i Adwokaturą polską.

 

Zasługująca na najwyższe uznanie aktywność Pani Mecenas Hilarie Bass w sferze obrony praw jednostki i równouprawnienia, a także realizacji i ochrony zasady rządów prawa, szczególnie na przestrzeni ostatnich lat odegrała niezwykle istotną i znaczącą rolę w Polsce. Prezentowane przez Pani Mecenas Hilarie Bass w imieniu American Bar Association stanowiska w zakresie ochrony rządów prawa, niezależności sędziów i niezawisłości sądów były w Polsce słyszane z wielką mocą, przyniosły także niezwykle ważne w tych trudnych chwilach efekty. Wielokrotna obecność Prezes American Bar Association w Polsce, wyrazy poparcia oraz współdziałania w przeciwstawianiu się groźnym dla demokracji konstytucyjnej działaniom władzy ustawodawczej i wykonawczej stanowiły nie tylko wyraz solidarności i przekonania o potrzebie współdziałania adwokatów w ochronie wspólnych wartości, których zachowanie stanowi filar i podstawę funkcjonowania profesji prawniczych, ale także niezwykle istotny czynnik współkształtujący obraz prawa w Rzeczypospolitej.

 

Adwokatura Polska z najwyższym uznaniem odnosi się wieloletniej działalności Pani Mecenas Hilarie Bass, opartej na konsekwentnej ochronie wartości fundamentalnych oraz tworzeniu przestrzeni dla współdziałania amerykańskich i polskich adwokatów. W dowód uznania tych zasług Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej postanowiło uhonorować Pani Mecenas Hilarie Bass Medalem 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej.

 

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.